Op 22 april 2023 gaat in Roeselare ( West-Vlaanderen) een conferentie door met Ester Noordermeer>

Thema : Gods Woord toepassen in deze tijd


Meer info volgt half januari 2023

 

 

De afgelopen tijden  is er veel gebeurt. Veel mensen voelden zich niet gehoord en hebben zich verenigd of zijn juist heel eenzaam geworden.

Vanuit een groot plichtsbesef voelden veel mensen de aandrang om anderen te waarschuwen. Het was alsof zij als Koningin Esther werden geroepen:

'Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.' Esther 4: 14

De tijd van waarschuwen lijkt over. Sommigen zijn gaan zien in welke profetische tijdslijn wij ons nu bevinden. Anderen steken hun hoofd in het zand, of zijn betoverd door angst, manipulatie en binnenkort intimidatie.

Als wakker team België  menen wij Gods stem te horen in de volgende tekst: U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
Laten we dan niet, evenals de anderen ,slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

1Thes.5:5 en 6

 

 

 

 

 

Tags