Hiernavolgend meerdere teksten vanuit Gods Woord die over waarheid spreken

 

Psalm 86:11


Wijs mij uw weg , Heer

Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,

vervul mijn hart met ontzag voor uw naam

 

Psalm 25:5

 

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want U bent de God die mij redt,

op U blijf ik hopen, elke dag weer

 

Psalm 15:2-3

 

Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,

wie oprecht de waarheid speekt.

Hij doet aan lasterpraat niet mee,

hij benadeelt een ander niet

en drijft niet de spot met zijn naaste

 

Romeinen 1:25-28

 

Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de

schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens.

De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke

omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo

ontvangen ze, door eigen toedoen, het verdiende loon voor hun dwaling. Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten

God te erkennen, heeft God hen uitgeleverd aan hun eigen onwaardige ideeën en doen ze wat verwerpelijk is.

 

Efeziers 5:9

 

Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

 

Johannes /:31-32

 

En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

 

Johannes 14:6

 

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’

 

2 Timoteüs 2:15

 

Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.